Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Projekt konkursowy identyfikacji dla Narodowego Instytutu Muzyki i tańca. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie nowego znaku dla Instytutu wraz z całą koncepcją identyfikacji oraz stworzenie księgi znaku.

Project of identification for National Institute of Music and Dance made for competition. The subject of the contest was to design a new sign for the Institute together with the whole concept of identification and to create a brand book.